723 022 501, 721 417 669 info@javar.cz

Servis a podpora

 

Pracovní doba:

pondělí – pátek: 6.00 – 15.00
V případě potřeby jsme k dispozici i mimo pracovní dobu – kontaktujte nás.

Použitá technologie:

Lisovaná spojení měděných vodičů s kabelovými oky a spojkami zhotovenými z trubek
Lisované spojení je elektrické a mechanické nerozebiratelné spojení vodiče s dílcem ve tvaru objímky, zhotovené za studena. Dochází k deformaci původně kruhových drátů lana na mnohoúhelníky a tím ke zvětšení styčných ploch vodičů, současně se narušují vrstvy oxidů popraskáním a otěrem. Dosahuje se vysoká pevnost spoje v tahu a minimalizuje se přechodový odpor mezi vodičem a zakončovacím prvkem.

1.

Požadavky
na lisovaný spoj:

Základním požadavkem je, aby spoj nebyl slabým místem elektrického obvodu po elektrické i mechanické stránce. Technické požadavky jsou uvedené v ČSN 37 1340 včetně zkoušení. Všechna nabízená kabelová oka a spojky při použití odpovídajícího zařízení pro nalisování na vodiče zaručují kvalitu spojení, splní-li uživatel postup při nalisování.

2.

Rozměry
kabelových ok a spojek:

Rozměry kabelových ok a spojek jsou uvedeny v tabulkách příslušných výrobků v odkazu

3.

Materiál
kabelových ok a spojek:

Kabelová oka a spojky jsou vyrobené z elektrovodné mědi E Cu podle ČSN 42 3001 (E Cu 58 podle DIN 1787).

4.

Povrchová
úprava:

Kabelová oka a spojky se vyrábí

  • galvanicky cínované (standardní provedení),
  • bez povrchové úpravy (řada E3),
  • s jiným galvanickým pokovením (nikl).

.

5.

Označování
kabelových ok:

Na každém kabelovém oku je vyznačeno

  • označení výrobce (logo JAVAR),
  • označení velikosti oka, to je průměr svorníku a průřez vodiče.

V případě, že rozměry oka nebo jiné důvody nedovolují označení provést na oku, je označení uvedené na štítku v balení.