723 022 501, 721 417 669 info@javar.cz

O nás

JAVAR je sdružením samostatně podnikajících fyzických osob:

Jiří Fojtík
IČ: 45683093,
DIČ: CZ6207131623

Ing. Vincenc Fojtík
IČ: 48479659,
DIČ: CZ6106241812

Sdružení JAVAR se od začátku své činnosti zabývá návrhy, výrobou a prodejem spojovacích a ukončovacích prvků pro vodiče v rozsahu 2,5 až 300 mm² a silových kabeláží. Další aktivity rozvíjí v oblasti nákupu a prodeje doplňkového sortimentu k zakončovacím prvkům a lisovacího nářadí. Značnou část produkce tvoří výrobky podle specifických požadavků našich zákazníků.

Naše obchodní podmínky naleznete zde.

JAVAR is an association of self-employed individuals:

Jiří Fojtík
ID: 45683093,
VAT Reg No: CZ6207131623

Ing. Vincenc Fojtík
ID: 48479659,
VAT Reg No: CZ6106241812

Association JAVAR since the beginning of its activity engaged in the design, manufacture and sale of tubular butt connectors and cable lugs for wires in the range of 2.5 to 300 sqmm and power cabling. Other activities are developed in the purchase and sale of supplementary assortment for terminal elements and crimping tools. A significant part of the production is focused on the products according to the specific requirements of our customers.

JAVAR ist eine Vereinigung der Selbstständigen:

Jiří Fojtík
IdNr.: 45683093,
USt-IdNr.: CZ6207131623

Ing. Vincenc Fojtík
IdNr.: 48479659,
USt-IdNr.: CZ6106241812

Gesellschaft JAVAR von der Gründung an beschäftigt sich mit Entwurfen, Herstellung und mit dem Verkauf Rohrkabelschuhen und Verbindern aus Kupfer  (Cu) für Leiter im Bereich von 2,5 bis 300 mm² und Stromkabeln. Wir bieten auch den Kauf und Verkauf von komplementären Produkten der elektrischen Verbindungstechnik und Presswerkzeuge für unisolierte Kabelschuhe. Grossen teil unserer production besteht aus Produkten, die sind erzeugt nach den Wünschen unserer Kunden.