723 022 501, 721 417 669 info@javar.cz

Ceník
aktuální ceník je k dispozici

Obchodní podmínky

  • Všechny výrobky jsou jednoznačně určené objednacím číslem, uvedeným v katalogových listech příslušných výrobků (kvůli dvojité kontrole doporučujeme v objednávce uvádět i typové označení výrobku),
  • po předchozí dohodě lze objednat nestandardní výrobky (s jinou šířkou oka, jinak umístěným otvorem pro svorník, ohnutá, s jinou povrchovou úpravou a pod.). Těmto novým výrobkům přidělí výrobce zvláštní výrobní číslo,
  • pokud je objednávka formálně bez chyb a jsme schopni ji vykrýt v požadovaném množství a termínu, potvrdíme přijetí objednávky na e-mail uvedený v objednávce, v opačném případě kontaktujeme zákazníka,
  • formu přepravy stanovuje zákazník. Pokud není uvedena, volíme služby České pošty,
  • uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zboží připočítáváme balné a přepravné podle aktuálních ceníků přepravců.

Záruční lhůta:
řídí se ustanoveními Obchodního zákoníku (12 měsíců) nebo Občanského zákoníku (24 měsíců) – podle druhu obchodního případu.